Wie en wat is OPCI ?

Alles over de werking van dit Forum

Moderator: Oliver

Plaats reactie
OPCI

Wie en wat is OPCI ?

Bericht door OPCI »

Welkom hier op het OPCI forum.

Wie en wat OPCI is hier in het kort

OPCI staat voor Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie. De organisaties van doven en slechthorenden in Nederland bundelden eind 2005 hun krachten en activiteiten op het gebied van cochleaire implantatie. Dovenschap, FOSS, NVVS en Stichting Plotsdoven en FODOK werken eendrachtig samen in een nieuw samenwerkingsverband, OPCI geheten, om de belangen van mensen met een cochleair implantaat en van diegenen die dit overwegen te behartigen. Ook ouders van kinderen met een CI behoren tot de doelgroep.

De OPCI werkt al een aantal jaren achter de schermen. Op 24 maart 2007 vond de eerste publieke actie van OPCI plaats: een landelijke informatiedag voor ouders van kinderen met CI, gehouden in St. Marie Eindhoven. De dag was een groot succes; binnenkort kunt u de verslagen vinden op deze website.

De missie van de OPCI
OPCI streeft naar keuzevrijheid op basis van onafhankelijke informatie en ondersteuning, naar hoge kwaliteit van selectie, behandeling en nazorg en naar adequate financiering en beschikbaarheid van implantaties en hardware.

Van belang is dat mensen met een CI maximale participatiemogelijkheden krijgen.

OPCI staat voor herkenbaarheid, toegankelijkheid, representativiteit, onafhankelijkheid en slagvaardigheid. Het heeft drie kerntaken: belangenbehartiging, voorlichting, en het organiseren en bevorderen van onderling contact. Wat houden die kerntaken in?

1 Belangenbehartiging
 • Invloed uitoefenen op beleidsmakers.
 • Aandacht vragen voor de rechten en belangen van kinderen. Voorkomen moet immers worden dat adequate zorg en onderwijs aan kinderen onthouden worden alleen uit financiële motieven of uit onwetendheid.
 • Het nemen van initiatieven ter bewaking en verbetering van de hulpmiddelenverstrekking en -service. Aandacht voor vlotte en adequate vervanging van defecte onderdelen.
 • Uitvoering van enquêtes en achterbanraadplegingen ter evaluatie van de kwaliteit van de zorg en van de apparatuur.
 • Overleg over kwaliteit, capaciteit, nazorg en besteding zorggelden van en door de Cl-centra, onder meer door hen te confronteren met ervaringen vanuit de achterban en gegevens van buitenlandse centra.

2 . Voorlichting
 • Artikelen en informatieblokken op eigen en verwante websites en in uitgaven van de moederorganisaties
 • Artikelen verzorgen voor de media.
 • Belangenbehartiging vertalen in goede voorlichting.

3. Onderling contact
 • Beheren van eigen CI-internetforums en monitoren van externe forums
 • Opbouwen van een netwerk van regionale contactpersonen t.b.v. advisering en ondersteuning
 • Organiseren van bijeenkomsten, zowel landelijk als regionaal.
OPCI
Plaats reactie