Forumhandelingen en Forumregels

Alles over de werking van dit Forum

Moderator: Oliver

Plaats reactie
OPCI

Forumhandelingen en Forumregels

Bericht door OPCI »

OPCI forumhandleiding en forumregels – versie augustus 2013


FORUMHANDLEIDING

1. REGISTREREN

Gebruikersnaam, wachtwoord en emailadres
Om actief deel te nemen aan het forum moet u zich registreren. De gegevens die u tijdens deze registratie opgeeft worden opgeslagen in uw persoonlijke profiel. Om lid te worden geeft u een unieke naam op waarmee we u kunnen identificeren (uw “gebruikersnaam”), een wachtwoord en een geldig persoonlijk emailadres. Houd bij het kiezen van een gebruikersnaam in gedachten dat het forum van openbaar is en dat iedereen kan meelezen. Alle andere informatie die u in kunt vullen in uw profiel is optioneel. U bepaalt zelf welke informatie publiekelijk wordt weergegeven en welke niet. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevens in hun profiel.

Beoordeling
Uw registratie wordt beoordeeld door de forummoderator. Het is niet toegestaan om meerdere accounts per persoon te gebruiken. Deze zogenaamde “klonen” worden verwijderd.

Account opheffen
Wanneer u 3 maanden na registratie niet minimaal één keer hebt ingelogd, vervalt automatisch uw account. Wanneer u 3 jaar niet meer actief bent op het forum, wordt uw account automatisch opgeheven. Tevens kunnen accounts op verzoek van de gebruiker worden opgeheven.

2. NIEUWE FORUMLEDEN

Eerste bezoek
Wanneer u nieuw bent op het forum kijk dan eerst een tijdje rond en lees de berichten in de verschillende onderdelen (subforums). Sommige rubrieken zijn niet openbaar, die kunt u alleen lezen als u lid bent. U ontdekt welke onderwerpen er zijn, hoe vragen gesteld en antwoorden behandeld worden en hoe de sfeer is. Begin pas met het plaatsen van berichten -posten- wanneer u de weg kent.

Voorstellen
Nieuwe leden kunnen zich voorstellen bij Forumleden stellen zich voor. Dit is niet verplicht, maar wel wenselijk. U kunt informatie over uzelf ook kwijt in het persoonlijke profiel of in uw 'handtekening' onder het bericht. Houd de tekst in uw handtekening kort en vrij van reclame.

Vragen
Heeft u vragen over het forum, kijk dan eerst in de rubriek Vragen over het gebruik van het forum. Staat uw vraag hier niet bij, dan kunt u een Persoonlijk Bericht (PB) sturen naar de forummoderator.

3. STRUCTUUR
Het forum is onderverdeeld in een aantal hoofdonderwerpen: subforums. Elk subforum is opgebouwd uit onderwerpen (topics) met daarin berichten met vragen en antwoorden. U zoekt eerst het meest geschikte subforum op om een nieuwe vraag te stellen over het onderwerp dat u wilt aansnijden. Zo worden gesprekken gestructureerd en blijft het forum overzichtelijk. Zorg voor een helder bericht en een duidelijke titel, zodat overkomt wat u bedoelt.

4. BERICHTEN

Passende inhoud
Dit forum gaat over zaken die het cochleair implantaat (CI) aangaan; dat is wat ons bindt en samenbrengt. Alle berichten buiten het bestek van dit forum worden door de forummoderator verwijderd.

Crossposten
Als u er niet uitkomt waar u uw bericht moet plaatsen, neem dan via een PB contact op met de forummoderator. Plaats nooit hetzelfde bericht in verschillende subforums – crossposten - dan wordt het forum onoverzichtelijk. Er ontstaan ongewenste gelijksoortige parallelle discussies.

Zoekfunctie
Het forum heeft een zoekfunctie en een link bovenaan de indexpagina, waarmee u berichten kunt doorzoeken op specifieke informatie. Via de optie “uitgebreid zoeken” kunt u de zoekopdracht verfijnen.

Start niet onnodig een nieuw gesprek
Voorkom dat er gelijksoortige gesprekken met vrijwel dezelfde inhoud ontstaan. Kijk eerst met behulp van de zoekfunctie of er al geschreven is over het onderwerp waarover u vragen hebt.

Voorkom dezelfde vragen
Het komt voor dat de vraag die u wilt stellen eerder in een langlopend gesprek gesteld is. Lees daarom het hele gesprek (“thread”) een keer door; uw vraag is misschien al beantwoord. Sommige subforums hebben een FAQ (Frequently Asked Questions) of gebruik de zoekfunctie.

Blijf on-topic
Berichten moeten betrekking hebben op het “topic”: het oorspronkelijke onderwerp van een gesprek. Houd uw berichten –vragen en antwoorden - relevant ten aanzien van dit onderwerp. Wijk niet uit naar zijpaden, maar volg de rode draad. De term “off-topic” wordt gebruikt zodra u van het onderwerp afwijkt. De moderator vraagt u weer “on-topic” te gaan. U kunt wel zelf een nieuw onderwerp starten. Haal niet onnodig oudere berichten omhoog(schoppen).

Berichten splitsen
Voorkom dat uw bericht meerdere onderwerpen bevat. Indien dit toch gebeurt kan de forummoderator uw bericht splitsen en verplaatsten naar het juiste onderdeel.

Op z’n plek
Om het forum overzichtelijk te houden plaatst u uw bericht in het juiste hoofdonderwerp (subforum). Verkeerd geplaatste berichten zal de forummoderator verplaatsen, zonder kennisgeving vooraf. Bij herhaaldelijk fout plaatsen worden berichten verwijderd.
Wanneer niet u zelf maar een ander forumlid een bericht plaatst dat niet in het onderwerp en de gesprekken thuishoort, kunt u dit doorgeven aan de forummoderator via een PB. Zet uw bericht niet op het forum, dat verstoort de gesprekken. Als u zelf na verloop van tijd nog iets wilt toevoegen aan uw verhaal, doe dat dan in het bestaande verhaal en maak niet opnieuw een topic aan.

Citeren
Wanneer u een ander forumlid citeert (“quote”) ga dan als volgt te werk:
1. Citeer alleen de belangrijke delen van het bericht waar u op reageert
2. Knip overbodige delen van de geciteerde tekst weg
3. Schrijf uw reactie onder de geciteerde tekst

Afbeeldingen
Niet groter dan een 'Postcard' formaat, liefst kleiner zoals bijvoorbeeld 'Thumbnail'. Niet meerdere foto’s naast elkaar plaatsen. Zet geen afbeeldingen in uw onderschrift, daar is de avatar voor. Plaats alleen foto’s indien ze van toepassing zijn.


FORUMREGELS

1. LEESBAARHEID
Schrijf uw berichten in het Nederlands en let op goede zinnen, interpunctie en taalfouten. De taal van sms-en en chatten en het veelvuldig gebruik van emoticons of smiley’s passen niet op een forum. Vermijd het schrijven in hoofdletters en wees spaarzaam met uitroeptekens; dit komt op internet over als schreeuwen.

2. RESPECTVOL
Elkaar respectvol bejegenen en bemoedigen met unieke ervaringskennis wordt op prijs gesteld. Grof taalgebruik wordt door de moderators aangepast of verwijderd. Niemand zit te wachten op afkeuring, verwijten, persoonlijke aanvallen, discriminatie of anderszins ontmoedigende reacties. Ga niet in op kwetsende of storende berichten van anderen. Geef het door aan de forummoderator.

3. RECLAME EN ILLEGALE SOFTWARE
Reclame en spam –commerciële berichten- horen niet op dit forum, net zo min als dating, of pornografisch, aanstootgevend, schokkend, onsmakelijk of gewelddadig materiaal of links naar sites met illegale software of andere piraterij. Indien u toch een reclame uiting wilt plaatsen neem dan contact op met forummoderator of het geplaatst kan worden, zij kunnen dan bepalen of het van toepassing is voor het forum.

4. OPROEPEN
Plaats zelf geen berichten met verzoeken voor deelname aan een onderzoek of interview op het forum. Vraag dit aan bij de forummoderator, die bepaalt of uw bericht op het forum geplaatst wordt.

5. PRIVACYGEVOELIGE INFORMATIE
Het is niet toegestaan om privacygevoelige informatie of verkeerde gegevens buiten de afgeschermde gebruikersgroepen te plaatsen. Berichten waar namen, (email)adressen en telefoonnummers worden genoemd kunnen worden verwijderd om mensen tegen zichzelf te beschermen. De informatie op dit forum is door iedereen op internet te lezen en dus openbaar.

6. BRONVERMELDING
Als u een citaat of hyperlink naar een andere site in een bericht plaatst, vermeld de bron er dan bij (wetgeving over copyright).

7. INBREUK
Informatie die wordt geplaatst op het forum mag geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden of anderszins onrechtmatig zijn.

8. MISBRUIK OF WANGEDRAG MELDEN
Het forum wordt regelmatig bezocht door de beheerder en moderatoren. Het is onmogelijk om 24 uur per dag de inhoud te volgen. Leest u een bericht dat in strijd is met de forumregels, geef uw bevinding door aan de forummoderator. Op deze manier wordt de communicatie niet verder vervuild. De forummoderator zal binnen een redelijke termijn het betreffende bericht beoordelen en overgaan tot actie.

9. BANNEN
Iedereen die herhaaldelijk niet volgens de handleiding werkt of zich niet aan de forumregels houdt krijgt een waarschuwing. Bij extreme overtreding of herhaaldelijke waarschuwingen deelt de forummoderator een ban uit. De tijdsduur van een ban is afhankelijk van de zwaarte van de overtreding. Bij grove overtreding kunt u direct geband worden. In de banperiode kunt u geen berichten plaatsen. Gaat u niet onder een andere gebruikersnaam verder. U bent tijdelijk of permanent niet welkom op het forum. De forummoderator is de eindverantwoordelijke voor deze beslissing en gaat niet met de betrokkene in discussie. De beslissing wordt door het team genomen, dus niet door één persoon en zal altijd gebaseerd zijn op de disclaimer en het handhaven van de forumregels.

10. Klacht
Indien u een klacht heeft kunt u zich eerst melden tot de forummoderator. Indien u een zware klacht heeft kunt u zich wenden tot de het bestuur van OPCI. Zie voor de handelswijze de klachtenregeling.
Plaats reactie